همایش توجیحی قوانین فوتبال 2016-2017

در همایش توجیحی قوانین فوتبال 2016-2017 که با حضور بیش از 100 نفر از پیش کسوتان فوتبال و داوران استان مازندان  که در تالار الماس  شهر ساری برگزار گردید فرزان گستربه عنوان اسپانسر همایش در کنار اصحاب رسانه حضور داشت

فرزانگستر فرزانگستر فرزانگستر فرزانگستر فرزانگستر
Captcha