فرزان گستر حامی ورزش استان مازندران

در راستای حمایت از ورزش، ترویج و تشویق جوانان، شرکت فرزان گستر ساری حامی تیم فوتسال پایگاه کوی 15 خرداد در رقابتهای جام مدافعان حرم شد.
پیشتر نیز فرزان گستر از تیم فوتسال شاهد اسلام آباد که در رقابت های لیگ برتر فوتسال استان مازندران فعالیت می کند، حمایت کرده بود.
امید است مجموعه فرزان گستر بتواند با حمایت از تیم ها و مسابقات ورزشی، گامی موثر و مفید در جهت رفع مشکلات مالی و دغدغه های جوانان بردارد.

روابط عمومی فرزان گستر

 

فرزانگستر فرزانگستر فرزانگستر فرزانگستر
Captcha